Komande semester vert det ny styrar i Sollia barnehage og ny rektor på Austefjord skule

Ho tek til i den nyoppretta stillinga 1. august. 

I dag er det det siste møte i kommunestyret før sommaren. Begge møta vert videostrauma.  

Regjeringa har fastsett reglar for samlingar inntil 200 personar gjeldande frå 15.06.20.

Volda kommune vart tildelt 1,8 millionar kroner ved fordeling av ekstra skjønnsmidlar til førebygging av flaumskadar frå Møre og Romsdal fylkeskommune.

 

Denne veka er det møte i partssamansett utval, formannskapet, kommunestyret og råd for likestilling av menneske med nedsett funksjonsevne. 

Som del av sentrumsprosjektet i Volda vert det no montert ny gjestebrygge i sentrumshamna.

Midlertidig omlegging av busstrasé frå 16. juni og i ca 4 veker pga vegstenging 

 

Vegen frå Bjørkedalen til Eid over Bjørkedalseidet (Brekka) vert opna fredag 12. juni klokka 12.00.

 

Miljødirektoratet har behandla klimasøknad frå Volda kommune og gir tilskot på kr 440 000.