Svein Berg-Rusten på 1

Nye Volda kommune inviterte til seminaret "Kick-off velferdsteknologi" for innbyggarar og medarbeidarar. 

Illustrasjon - Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08

På kommunestyret i dag vert "Årsbudsjett 2019 Økonomiplan 2019-2022, Administrativt framlegg 08.11.2018" presentert av rådmann Rune Sjurgard. 

(PDF, 3 MB)

rådhusinngang

Felles eldrerådsmøte blir halde på Volda rådhus, møterom Voldsfjorden, 5. november kl. 12.00.

 

Skoging

Volda kommune ber turgåarar om å vere forsiktige når dei ferdast i området ved Rotsetstranda når det pågår skoging.

Jordmor Bodil Ljones og Anne Årsnes Skrede 1

Overlevering av jordmorstetoskop etter 23 år i teneste.

Besøksheim 1

Barnevernstenesta søker besøksheim i Ørsta for ein gut på 4 år, ei helg i månaden.

Foreldrerettleiing 1

 

Volda kommune tilbyr kurs i foreldrerettleiing i grupper gjennom International Child Development Programme (ICDP) i Volda. 

Bjørkedalseidet

Vegen over Bjørkedalseidet (Brekka) kan verte sengt på kort varsel.

Gunhild på servicekontoret

Mandag 1. oktober vert sentralbordet flytta frå Volda til Vanylven.

Kommunevåpen for Volda kommune

Kommunen har gjennom mange år nytta analoge tryggleiksalarmar. Desse skal no fasast ut til fordel for nye, digitale alarmar.