Vi ynskjer å invitere deg til lokala i Prestegata 2. i Volda (Prestegarden)

Onsdag 12.06.2019 kl. 18.00 – 20.00

Tema er: Samtykke og teieplikt

Fint med påmelding innan 11.06.2019 

Velkommen

Volda er blant 3400 kommunar i Europa som får 150.000 kroner frå EU til å setje opp gratis internett til innbyggjarar.

Volda kommune har gjort avtale om flaumførebyggande tiltak i Volda sentrum med entreprenør Aurvoll og Furesund frå Herøy. 

På fyrste teljinga vart det talt 1384 hjort som er ny rekord i Volda.

Her er nokre program for 17. mai. Om det finst fleire så send dei gjerne til oss så vi får dele dei!

Desse partia stiller til val i nye Volda kommune etter at dei vart godkjende i valstyret.

Grunna utskifting av slukrister blir Hjartåbergtunnelen på E39 i Volda kommune stengd med kolonnekøyring på kveld og natt mellom 13. og 24. mai.

Eli-Mette Lüthcke vert ny rektor ved Bratteberg skule frå 01.08.2019.

På grunn av kommunesamanslåing med Hornindal ved nyttår 2020, er faktura for vatn, kloakk og feiing for 1. halvår 2019 sendt ut ein månad tidlegare enn vanleg. 

Bli med på rullatormaraton ved Volda omsorgssenter fredag 10. mai