Korona

Volda fekk i kveld, 22.05.21, meldt om eit nytt smittetilfelle. Personen var i innreisekarantene og er no sett i isolasjon.

Vaksineteamet ønsker å skryte av at vi i Volda har svært god oppslutning  for vaksinering og folk møter opp til vaksinetimen dei har fått tildelt.

 Onsdag 26. mai klokka 14.00 er det kommunestyremøte. Møtet er ikkje ope for publikum men vert strauma.

Volda kommune har søkt Miljødirektoratet om økonomisk medverknad til innløysing av grunn og tilrettelegging for friluftsliv ved badeplassen på Botnasanden.

Volda formannskap held møte 18. mai frå klokka 13.00
Valstyret har ogå møte.

Inger Stine Bjørneset og Iselin Steinnes Foldal, foreldre- og ungdomsrettleiarar

Skulehelsetenesta i Volda har fått tilskot for å jobbe med forsterka tiltak inn mot det psykososiale miljøet på ungdomsskulane i Volda kommune.

Bilete: Inger Stine Bjørneset og Iselin Steinnes Foldal, foreldre og ungdomsrettleiarar.

Bilete av ordførar Sølvi Dimmen, kultursjef Kristina Kostopoulos og banksjef Arne Lothe

 

Skravlekopp er eit prosjekt med mål om å auke bevisstheita rundt korleis vi møter kvarandre og førebygge og redusere einsemd i samfunnet.

Bilete:Ordførar, Sølvi Dimmen, kultursjef, Kristina Kostopoulos og banksjef Sparebank1Søre Sunnmøre, Arne Lothe.

Ordførar Sølvi Dimmen og prosjektleiar eigedom, Kåre Hjelle

På måndag 10. mai kunne vi signere kontrakt for ny brannstasjon i Hornindal. 

På biletet: ordførar Sølvi Dimmen og prosjektleiar eigedom, Kåre Hjelle.

I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr. 19/1023 med fleire i Volda kommune. Namn på planen er «Detaljregulering for Røystun Panorama», PlanID: 1577-2021003.

Panoramavegen i Volda

Flaumprosjektet over Volda sentrum har gitt oss fleire flotte turvegar. Vegen langs overføringskanalen har svært flott utsikt over Volda sentrum og vart raskt kalla Panoramavegen på folkemunne og har blitt ein svært populær turveg.