Sunnmøre Regionråd IKS har ute ei undersøking der dei ynskjer å fange opp kva du meiner er viktig for å oppnå reduksjon av klimagassutsleppa. 

Du kan fylgje møtet som vert strauma her: https://volda.kommunetv.no/

Dei kommunale barnehagane har som mål å utvide opningstida gradvis og kontrollert. Frå måndag 18. mai vert opningstida difor utvida med ½ time.

Regjeringa har vedteke at foreldre som har barn i barnehage eller SFO skal betale for tilbod dei mottek etter 14. april. Dette er nedfelt i eiga forskrift.

Volda kommune har fått svar på prøvene som vart teke av nærkontaktene til den koronasmitta personen 12. mai.  

Volda kommune har sendt ut krav for kommunale VA-avgifter og feiing for 1. halvår, med forfall 31.05.2020.

 Møtet vert digitalt via Webex Meetings. Du kan fylgje møtet som vert strauma over internett.

Det vert pressekonferanse 14. mai kl 11.00 på Volda samfunnshus. Det er opna for at kvar redaksjon møter med ein person. Konferansen vert strauma på: https://volda.kommunetv.no/

Du finn teststasjonen i eit telt UTE på parkeringsplass bak bygget Hamna 20.

 

Heimetenesta sendte ut denne informasjonen til sine brukarar 6. mai.