NRK Møre og Romsdal sende direkte frå Hornindal onsdag kveld.

I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10 vert forslag til Detaljregulering for Rotsetfjøra gbr. 30/157, 30/286 m.fl. lagt ut til offentleg ettersyn.  

 

Her er kontaktinfo for tenester knytt til brann, veg og park, vatn og avløp, eigedom eller utvikling (byggesak, planlegging, kart og oppmåling).

Forslaget til detaljreguleringsplan for Volda ungdomsskule vert lagt ut til offentleg ettersyn.

Under det siste møtet i "gamle" Volda kommunestyremøtet vart Folkestad skule og Berit Koen og Per Ernst Lundberg heidra med pris.

Sentralkjøkkenet i Volda har siste halvåret vore stengt grunna ombygging.

Fram mot nyttår skal dei to kommunane sine informasjonskanalar bli samla og slått saman.

Kan du tenke deg å vere besøksheim eller fritidskontakt?

Malvin Kile og Bjørn Reite

To av dei mest erfarne brannmennene vart takka av på brannmannskapet si årssamling etter lang og tru teneste i brannvernet.

Slik ser rådmannen føre seg at Volda kommune skal bruke pengane dei neste åra.